Jury

Vår jury är sammansatt av kompetent branschfolk, journalister och fotografer.

Juryn lägger särskild vikt vid tankarna bakom fotografiet i förhållande till tävlingens teman. Det övergripande intrycket av bilden ska matcha valet av kategori för själva bildskapandet.

Juryn tittar även på kvaliteten på fokus, exponering, komposition osv. För att din bild ska ingå i bedömningen, måste några regler följas:

  • Bilden ska ha en lämplig bildstorlek: Minst 1.920 x 1.080 pixlar / 2 MB
  • Det får endast vara 1 bild per fil, inga collage
  • Bilden får inte ha några ramar, grafik eller tydlig bildredigering
  • Det får inte vara text på bilden – varken namn på fotografen eller copyright

Värderingar eller kommentarer på vår hemsida utgör en parameter för den slutgiltiga värderingen, mmen även bilder med få röster har en chans att vinna..

    global.drag_and_drop.header
    global.drag_and_drop.description