Deltagarvillkor

 1. CEWE Stiftung & Co. KGaA, nedan kallad CEWE, arrangerar fototävlingen ”CEWE Photo Award 2019 – Our world is beautiful”. Tävlingens tema är att visa hur vacker världen är i fokus för det fotografiska intresset. Det slutliga urvalet av vinnarmotiven görs av en jury. CEWE delar ut 1 000 fina priser. Vinnarbilderna presenteras på webbplatsen ”Vinnare” och alla prisvinnare meddelas via e-post och/eller vanlig post, se anmärkning i punkt 12.
 2. Inom ramen för huvudtävlingen sker även tematiska specialtävlingar som pågår under kortare tid. Dessa specialtävlingar anordnas i olika länder och med olika samarbetspartners. Deltagarvillkoren för huvudtävlingen gäller för alla specialtävlingar. Avvikande regler anges på respektive tävlingsplattform.
 3. Endast fysiska, myndiga personer kan deltaga. Det innebär som regel att deltagaren ska ha fyllt 18 år.
 4. Upp till 100 digitalbilder som deltagarna själva har tagit och för vilka de har obegränsad upphovs- och nyttjanderätt och vars motiv inte strider mot lagstiftade bestämmelser i ursprungslandet, juridiska bestämmelser i EU eller personrättigheter för de avbildade personerna, kan laddas upp i tio kategorier: ”Landskap”, ”Människor”, ”Natur”, ”Djur”, ”Sport”, ”Arkitektur och infrastruktur”, ”Mat”, ”Resor och kultur”, ”Hobby och fritid” samt ”Humor” fram till den 31 maj 2019. Deltagande är endast möjligt online via tävlingens webbplats. Insändning via vanlig post eller på annat sätt beaktas inte.
 5. Varje deltagare kan hantera sina uppladdade bilder samt uppgifter och beskrivningarna till bilderna via det personliga användarkontot. Bilderna måste ha en storlek på minst 1 920 x 1 080 pixlar och en filstorlek på maximalt 22 megabyte (MB). Endast JPEG-format tillåts. Dessutom måste varje version av den uppladdade bilden finnas tillgänglig i originalstorlek som organisatörerna kan begära från deltagarna för att eventuellt kunna använda bilderna för publicering på utställningar eller tryckt media inom ramen för de framställda marknadsföringsaktiviteterna.
 6. Tävlingsarrangören förbehåller sig rätten att radera bilder som tydligt avviker från riktlinjerna för temat. Raderingen av bilderna aviseras inte. Dessutom förbehåller sig arrangören rätten att när som helst och utan föregående meddelande genomföra ändringar i eller tillägg till tävlingsinnehållet, även om detta kan påverka villkoren för deltagandet i tävlingen.
 7. Med deltagandet i tävlingen beviljar deltagaren CEWE samt de med CEWE förbundna företagen en oåterkallelig permanent nyttjanderätt till att använda den uppladdade bilden/de uppladdade bilderna för sitt PR-arbete. Det omfattar möjligheten att publicera, kopiera, avbilda och distribuera i syfte för egen reklam och egen framställning av CEWE. Detta sker uteslutande i sammanhang med tävlingen – samt följande kommunikation som deltagaren har deltagit i. Denna tillåtelse omfattar användande av de inskickade bilderna för
  1. visning i utställningar,
  2. auktion på utställningsföremålen till välgörande ändamål,
  3. publicering på internet och i sociala nätverk,
  4. användning i andra publikationer, även rapportering i pressen genom tredje part,
  5. presentation av CEWE:s tjänster.
  6. För kommersiell användning som går utöver detta behövs ett speciellt godkännande av deltagaren.
 8. Med deltagandet bekräftar deltagaren att deltagaren är upphovsmannen till de uppladdade bilderna och därmed har obegränsad nyttorätt till bilderna. Dessutom bekräftar deltagaren att foton som deltagaren laddade upp inte tillhör tredje parts rättigheter; framför allt att alla personer som avbildas på bilderna godkänner de angivna användningarna och att tredje parts skyddsrätt inte skadas av dessa användningar. Deltagaren friställer CEWE från allt ansvar för krav från tredje part. Anställda på CEWE, deras anhöriga och andra som bidragit till utformningen och genomförandet av fototävlingen får inte delta i tävlingen.
 9. I sambandet med arrangörens publicering av de inskickade bilderna kommer deltagarens fullständiga namn uppges.
 10. Deltagaren försäkrar att innehållet i de överförda bildfilerna inte strider mot gällande lagar och bestämmelser, framför allt mot distribution av barnpornografi. Inskickade bilder med innehåll som lagbrott, våldsförhärligande, pornografi, rasism eller annat anstötligt material som har till syfte att manipulera tävlingen, kommer att tas bort av arrangören. Raderingen av bilderna aviseras inte.
 11. För publicering av bilder inom ramen av publiceringsvillkoren betalas ingen ersättning. De priser och värdecheckar som arrangören utlovar på sidan ”Priser” betalas inte ut kontant och kan inte bytas ut. Priserna kan inte överföras till tredje part.
 12. Anmärkning till punkt 1: Om en vinnare inte hör av sig inom 14 dagar efter att de fått meddelande förfaller anspråket på priset och tävlingsarrangören kan utse en annan vinnare som ersättare. Detta gäller även månadsvinnare.
 13. Deltagaren kan alltid dra tillbaka en bild från tävlingen genom att radera den via sitt personliga användarkonto. Undantag är foton som efter bedömningen presenteras på sidan ”Vinnare”.
 14. Deltagaren godkänner deltagarvillkoren genom att ladda upp fotona. Den juridiska vägen utesluts.
 15. Friskrivningsklausul för användning av CEWE Photo Contest-appen under iOS: Ta hänsyn till att Apple Inc. inte deltar i genomförande eller sponsrandet av denna tävling. Tävlingens priser innehåller inga produkter från Apple Inc. Dessutom har Apple Inc. inget ansvar för denna app och dess användning.
global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description