Dataskyddsförklaring

Vi, CEWE Stiftung & Co. KGaA (härefter kallad CEWE), är glada över att du besöker vår webbsida och att du är intresserad av att delta i vår CEWE fototävling.

I vår integritetspolicy vill vi informera dig om vilka uppgifter vi på CEWE registrerar under ditt besök och när du deltar i fototävlingen samt hur dessa uppgifter används.

1.Registrering av icke personrelaterade uppgifter

När du besöker CEWE:s webbsida samlas automatiskt (dvs. inte vid registrering) allmän information in.De webbservrar som används lagrar som standard:

 • namnet på din internetleverantör
 • den webbsida som du besöker oss ifrån
 • de webbsidor som du besöker hos oss
 • din IP-adress.

Dessa uppgifter är inte personrelaterade uppgifter.Vi kan alltså inte utifrån dessa uppgifter identifiera en viss fysisk person.Uppgifterna utvärderas anonymiserat.De används uteslutande för statistiska syften samt för att förbättra attraktionskraften, innehållet och funktionen hos vår webbsida.För det fall att uppgifter lämnas vidare till externa leverantörer har vi genom tekniska och organisatoriska åtgärder säkerställt att reglerna för personuppgiftsskydd följs.

2.Insamling, bearbetning och överlämnande av personrelaterade uppgifter

Personrelaterade uppgifter samlas endast in den omfattning och i det syfte som du har ställt oss till förfogande, t.ex. inom ramen för registreringen till fototävlingen, genom att fylla i formulär eller skicka oss e-postmeddelanden, inom ramen för beställning av produkter eller tjänster, förfrågningar eller begäran om material.Dessa personrelaterade uppgifter används i synnerhet för reklam- eller marknadsundersökningssyften om du uttryckligen har godkänt detta.Dina personrelaterade uppgifter lämnas inte vidare till tredje part om du inte har godkänt detta.Överlämnande av personrelaterade uppgifter till behöriga statliga institutioner och myndigheter sker endast inom ramen för gällande lagar resp. om vi genom ett domstolsbeslut är skyldiga att göra så.

Du kan när som helst återta ditt godkännande för framtida användning.

Återtagandet kan utan formaliteter skickas per post till CEWE Stiftung & Co. KGaA, Meerweg 30-32, DE-26133 Oldenburg, Tyskland, eller när som helst per e-post till e-postadressen info@cewe.de.

3.Lagring av uppgifter (Data Retention)

Personrelaterade uppgifter, som du har överlämnat till oss enligt något av skälen under punkt 2., kommer enligt gällande lagstadgade lagringstider att förvaras i sin giltiga, aktuella form och därefter att raderas.

4.Google Analytics

Observera att denna webbsida använder sig av Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”).Google Analytics använder sig av s.k. cookies.Detta är textfiler som lagras i din dator och som gör det möjligt för oss att analysera hur du använder dig av webbsidan.Den information vi får via cookies om hur du använder denna webbsida (inklusive din IP-adress) överförs till en Google-server i USA och sparas där.Google kommer att använda denna information för att utvärdera hur du använder webbsidan, för att sammanställa rapporter över webbsidesaktiviteter för webbsidans operatör och för att ta fram andra tjänster som hör samman med hur webbsidan och internet används.Google kommer också att överföra denna information till tredje part om lagen kräver det eller om tredje part bearbetar dessa uppgifter på Googles uppdrag.Google kommer inte i något fall att sammanföra din IP-adress med andra uppgifter som Google har.Du kan förhindra att cookies sparas på din dator genom en inställning i din webbläsare. Vi vill dock informera dig om att du i så fall inte får tillgång till samtliga funktioner på webbsidan.

Genom att du använder denna webbsida godkänner du att vi via Google bearbetar de uppgifter som vi får tillgång till genom dig så som beskrivs ovan och enligt ovan nämnda syfte.

5.Facebook

På vår webbsida finns dessutom insticksprogram (plug-ins) från det sociala nätverket Facebook.Dessa drivs uteslutande av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook).Dessa plug-ins känns igen på webbsidan genom Facebooks logotyp eller tillägget ”Gilla”.När du besöker en webbsida på internet där vi finns och som innehåller en sådan plug-in, skapar din webbläsare en direktförbindelse med Facebooks servrar, där innehållet i insticksprogrammet på din webbläsare överförs och inkluderas på den presenterade webbsidan.På så vis vidarebefordras informationen att du har besökt vår webbsida till Facebook.Om du vid ditt besök på vår webbsida är inloggad på din personliga Facebook-sida kan Facebook koppla ihop besöket med ditt konto.Om du interagerar med insticksprogrammet, t.ex. genom att klicka på ”Gilla”-knappen eller lämna en kommentar, överförs denna information direkt till Facebook och sparas där.Om du vill förhindra sådan dataöverföring måste du innan besöket på vår webbsidan logga ut från ditt Facebook-konto.

Syftet med uppgiftsinsamlingen via Facebook samt annan bearbetning och användning av dina uppgifter där, samt dina rättigheter och vilka inställningsmöjligheter som finns för att skydda din integritet kan du läsa om i Facebooks integritetspolicy (http://de-de.facebook.com/privacy/explanation.php).

6. Cookies

Förutom den användning av cookies via Google Analytics som beskrivs ovan använder vi oss för närvarande inte av några andra cookies.Vi förbehåller oss dock rätten att använda cookies på vissa områden på webbsidan, om detta krävs för en tillämpning eller en tjänst som vi tar fram.

7.Säkerhet

CEWE använder sig av moderna tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter som du lämnar mot tillfällig eller avsiktlig manipulation, förlust, förstöring eller åtkomst från obehöriga personer.Om personuppgifter samlas in och bearbetas, överförs informationen i kodad form för att förebygga missbruk av tredje part.Våra säkerhetsåtgärder uppdateras fortlöpande enligt den tekniska utvecklingen.

8.Åtkomsträtt

Du har alltid rätt att när som helst få åtkomst till de uppgifter som finns lagrade om dig, inklusive ursprung och mottagare av dina uppgifter samt syftet med uppgiftsbehandlingen.För detta räcker det med en skriftlig förfrågan resp. ett e-postmeddelande till e-postadressen i punkt 2 eller till personuppgiftsansvarig (adress och e-postadress nedan).

9.Uppdatering

Om vi integrerar nya produkter eller tjänster, förändrar internetrutinerna eller om säkerhetstekniken för internet och EDB utvecklas, uppdateras denna ”Integritetspolicy”. Vi förbehåller oss därför rätten att när som helst och utan tidigare meddelande efter behov ändra eller lägga till eller ta bort delar av denna policy.Ändringen publicerar på denna plats.Därför bör du regelbundet besöka denna webbsida för att inhämta information om integritetspolicyns aktuella status.

10.Frågor om integritet

Om du har ytterligare frågor som gäller integritet och bearbetningen av dina personuppgifter är du välkommen att när som helst vända dig direkt till oss eller våra representanter för personuppgiftsskydd.

Kontakt:

CEWE Stiftung & Co. KGaA
Meerweg 30-32
DE-26133 Oldenburg
Tel.: +49 (0)44-140 40
Fax: +49 (0)44-140 44 21
E-post:info@cewe.de
Internet: www.cewe.de

Partner
 • Manfrotto
 • Memphis Mansion
 • KOSS
 • Focus Nordic
 • First hotels
 • Nordic Seaplanes
 • OLYMPUS
 • Restaurant SUBSTANS
 • Toffifee
 • Skallerup Seaside resort
 • Ree Park
 • Digital foto
 • SIGMA
global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description