Deltagarvillkor

Tävlingens tema är att visa hur världen är vacker med det fotografiska intresset som mittpunkt. Slutvalet av vinnarmotiv utförs av en jury.

CEWE delar ut 1 000 fina priser. Vinnarfoton presenteras på webbplatsen ”Vinnare” och alla prisvinnare meddelas via e-post och/eller vanlig post.

Upp till 25 självtagna digitalbilder som deltagarna har obegränsad upphovs- och nyttorätt till och dess motiv inte strider mot juridiska bestämmelser i ursprungslandet, juridiska bestämmelser i EU eller personrättigheter av de avbildade personerna, kan laddas upp till sex kategorier ”Sport”, "Människa”, ”Landskap”, ”Arkitektur”, ”Trafik och infrastruktur” och ”Natur” fram till den 30 juni 2017. Det är gratis att delta i fototävlingen.

Deltagande är endast möjligt online via tävlingens webbplats. Insändning via vanlig post eller på annat sätt beaktas inte.

Förutom platserna 1 till 6 används kategorierna vid betygsättning endast för tematisk indelning och kontroll av insända bilder. Kategoriindelning av vinnarfoton sker tillfälligt för platserna 7 till 1 000.

Varje deltagare kan förvalta sina uppladdade bilder samt uppgifter och beskrivningarna till bilderna via det personliga användarkontot. Bilderna måste ha en storlek på minst 1 920 x 1 080 pixel och en storlek på maximalt 22 megabyte (MB) för att kunna laddas upp. Endast JPEG-format tillåts. Dessutom måste varje version av den uppladdade bilden föreligga i originalstorlek som organisatörerna kan förfråga från deltagarna för att eventuellt kunna använda bilderna för publicering på utställningar eller tryckt media inom ramen för de framställda marknadsföringsaktiviteterna.

Tävlingsarrangören förbehåller sig rätten att radera bilder som tydligt avviker från riktlinjerna för temat. Raderingen av bilderna aviseras inte. Dessutom förbehåller sig arrangören rätten att när som helst och utan föregående meddelande genomföra ändringar i eller tillägg till tävlingsinnehållet, även om detta kan påverka villkoren för deltagandet i tävlingen.

Med deltagandet på tävlingen tilldelar deltagaren CEWE samt det till CEWE anslutna företaget en icke-bindande och oåterkallelig nyttorätt för at använda den uppladdade bilden/de uppladdade bilderna för sitt PR-arbete. Det omfattar möjligheten att publicera, kopiera, avbilda och distribuera i syfte för egen reklam och egen framställning av CEWE. Detta sker uteslutande i sammanhang med tävlingen – samt följande kommunikation som deltagaren har deltagit i. Godkännandet omfattar användning av de insända bilderna för presentation på utställningar, publicering på internet och i sociala nätverk, publicering i andra publikationer, även publicering av tredje part i pressrapporter, framställning av CEWEs tjänster. För kommersiell användning som går utöver detta behövs ett speciellt godkännande av deltagaren. Med deltagandet bekräftar deltagaren att deltagaren är upphovsmannen till de uppladdade bilderna och därmed har obegränsad nyttorätt till bilderna. Dessutom bekräftar deltagaren att foton som deltagaren laddade upp inte tillhör tredje parts rättigheter; framför allt att alla personer som avbildas på bilderna godkänner de angivna användningarna och att tredje parts skyddsrätt inte skadas av dessa användningar. Deltagaren friställer CEWE från allt ansvar för krav från tredje part. Anställda på CEWE och andra som deltog i att skapa konceptet och omsättningen av fototävlingen får inte delta i tävlingen.

Deltagarna godkänner att deras namn anges som upphovsman.

Deltagaren bekräftar att innehållet i de överförda bildfilerna inte strider mot giltiga förbudsnormer, framför allt mot distribution av barnpornografi. För publicering av foton inom ramen av publiceringsvillkoren betalas inga avgifter och inga löner.

Deltagaren kan alltid dra tillbaka ett foto från tävlingen genom att radera det via sitt personliga användarkonto. Undantag är foton som efter bedömningen presenteras på sidan ”Vinnare”.

Deltagaren godkänner deltagarvillkoren genom att ladda upp fotona. Den juridiska vägen utesluts.

Friskrivningsklausul för användning av CEWE Photo Contest-appen under iOS: Ta hänsyn till att Apple Inc. inte deltar i genomförande eller sponsrandet av denna tävling. Tävlingens priser innehåller inga produkter från Apple Inc. Dessutom har Apple Inc. inget ansvar för denna app och dess användning.

Bildintyg till teaser/titelbilden på startsidan, från vänster uppe till höger nere: © Gábor Máté Pusztai, vinnare i kategorin ”Sport” (Our world is beautiful 2014/15), © Agnieszka Gulczyńska, vinnare i kategorin ”Människa” (Our world is beautiful 2014/15), © Adam Kováč, vinnare i kategorin ”Landskap” (Our world is beautiful 2014/15), © Devid Camerlynck, vinnare i kategorin ”Arkitektur” (Our world is beautiful 2014/15), © Thomas Pedersen, vinnare i kategorin ”Trafik och infrastruktur” (Our world is beautiful 2014/15), © Murat Ertem, vinnare i kategorin ”Natur” (Our world is beautiful 2014/15)."

global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description