Registrera

Sekretesspolicy

Vi CEWE Stiftung & Co. KGaA med huvudkontor i Oldenburg, Tyskland (i fortsättningen kallad CEWE) är glada över att du besöker våra webbplatser och att du intresserar dig för vår CEWE fototävling.

Hos CEWE respekterar vi din privata sfär. Alla insamlade data används för att förbättra vårt erbjudande. Dataskydd och datasäkerhet för kunder och användare har högsta prioritet hos CEWE. Därför är skyddet av dina personliga data under hela affärsprocessen en mycket viktig angelägenhet för oss.

Denna sekretesspolicy förklarar enligt artikel 13 i EU:s dataskyddsförordning vilken information som vi hos CEWE samlar in under ditt besök på våra webbplatser och när du deltar i fototävlingen och hur denna information används. Sekretesspolicyn gäller dock inte för webbplatser hos andra företag som länkar till våra webbplatser eller för webbplatser som vi länkar till.

1. Insamling och behandling av personliga data

När du besöker våra webbplatser sparar vår webbserver tillfälligt åtkomstdata som IP-adress och sessions-ID för din anslutning samt datum och tid för ditt besök. Dessa data raderas efter användning i enlighet med lagstadgade bestämmelser. Därutöver sparas personliga data endast om du frivilligt har uppgivit dessa till oss, t.ex. när du registrerar dig till våra fototävlingar, skickar in dina bilder till en fototävling eller deltar i en undersökning. I inmatningsfälten och kontaktformulären informeras du om syftet med datainsamlingen.

2. Överföring av data över internet

Känsliga uppgifter som inloggningsuppgifter, lösenord eller adresser överförs uteslutande via krypterade anslutningar (HTTPS/SSL) och sparas på säkerhetsservrar.

3. Information om överföring av data till tredje land

För att säkerställa att vår kundtjänst alltid går att nå använder vi oss vid särskilda tillfällen av tjänsteleverantörer utanför det område där EU:s dataskyddsförordning gäller. Avtalen som vi har slutit med tjänsteleverantörerna innehåller villkoren i EU:s standardavtal och vi försäkrar oss regelbundet att våra mycket höga dataskyddskrav även uppfylls i hela deras utsträckning.

4. Användning och överföring av personliga data och öronmärkning

Vi använder dina data som du delat med dig av för att kunna genomföra CEWE fototävling. Dina data används i enlighet med gällande lagstadgade bestämmelser om dataskydd och endast för respektive avsedda ändamål och för att skydda våra legitima affärsintressen, särskilt för teknisk administration av webbplatserna. Endast om du medgivit till det, använder vi dina data även för produktrelaterade undersökningar och marknadsföring. Du kan när som helst återta ditt medgivande för framtida användning.

I detta sammanhang ger CEWE i uppdrag till andra företag och enskilda personer att utföra deluppgifter. Dessa tjänsteleverantörer har tillgång till personlig information som krävs för att deras uppgifter ska kunna utföras. De får dock endast använda denna information för det avsedda ändamålet. Vi kräver av våra tjänsteleverantörer att de behandlar informationen enligt gällande dataskyddslagstiftning och vår sekretesspolicy.

Överföring av personliga data till statliga myndigheter sker endast inom ramen för tvingande lagstadgade bestämmelser. Dina data är inte tillgängliga för tredje part utan ditt uttryckliga medgivande.

Vi kräver av våra medarbetare att de upprätthåller sekretessen och att de följer de gällande lagstadgade bestämmelserna om dataskydd.

Vid registreringen till nyhetsbrevet används din e-postadress för egna reklamändamål tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet. Vi använder nödvändiga eller särskilda data som du delat med dig av för att kunna skicka vårt nyhetsbrev till dig regelbundet. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet via en länk i nyhetsbrevet.

Enligt de gällande lagstadgade bestämmelserna om dataskydd har du rätt till kostnadsfri information om dina sparade data och rätt till korrigering, spärrning eller radering av dessa data.

5. Användning av cookies

För att kunna göra besöket på våra webbplatser attraktivt och kunna möjliggöra vissa funktioner använder vi så kallade cookies. Det handlar om små textfiler som sparas på din enhet. Vissa cookies som vi använder raderas när du stänger webbläsaren (så kallade session-cookies). Andra cookies sparas på din enhet och gör det möjligt för oss eller våra partnerföretag att känna igen din webbläsare vid nästa besök (persistenta cookies).

Behandlingen sker i enlighet med artikel 6 stycke 1 lit. f i EU:s dataskyddsförordning. Du kan ställa in din webbläsare så att den informerar dig om att cookies sparas samt neka att cookies används i särskilda fall eller generellt. Om du inte tillåter att cookies används kan vissa funktioner begränsas.

6. Insamling av anonyma användardata

På våra webbplatser används webbanalysteknik från företaget Adobe Systems Inc. (http://adobe.com) för att samla in och spara data för marknadsföring och optimering. Dessa data används för att skapa anonymiserade användarprofiler. Dessa användarprofiler används för att analysera besökarnas beteende och utvärderas för att förbättra och behovsanpassa våra erbjudanden. Cookies kan användas för detta ändamål. De är små textfiler som sparas lokalt på din dator när du besöker en webbplats och gör det möjligt för webbplatsen att känna igen dig vid ett nytt besök.

De anonymiserade användarprofilerna kombineras inte med personliga data om den anonymiserade personen utan särskilt uttryckligt medgivande till detta.

Du kan när som helst neka till insamling och lagring av data för webbanalysändamål genom att klicka på följande länk: Inaktivering av Adobe Analytics

7. Säkerhetsåtgärder

CEWE använder omfattande tekniska och operativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga data, som behandlas av oss, mot missbruk, oavsiktlig eller avsiktlig manipulation och mot åtkomst från obehöriga personer. Våra säkerhetsförfaranden förbättras löpande i takt med den tekniska utvecklingen.

8. Den berördes rättigheter

Vid behandling av dina personliga data ger EU:s dataskyddsförordning dig vissa rättigheter:

1. Rätt till information (artikel 15 i EU:s dataskyddsförordning):

Du har rätt till att begära bekräftelse om huruvida personliga data om dig behandlas. Om så är fallet har du rätt till information om dessa personliga data och till den information som anges i detalj i artikel 15 i EU:s dataskyddsförordning.

2. Rätt till korrigering och radering (artikel 16 och 17 i EU:s dataskyddsförordning):

Du har rätt att kräva att felaktiga personliga data om dig korrigeras utan dröjsmål och att eventuella ofullständiga personliga data om dig kompletteras.

Du har rätt att kräva att personliga data om dig raderas utan dröjsmål om ett av de skäl som anges i detalj i artikel 17 i EU:s dataskyddsförordning föreligger, t.ex. om de berörda data inte mer behövs för de avsedda ändamålen.

3. Rätt till begränsning av databehandling (artikel 18 i EU:s dataskyddsförordning):

Du har rätt att kräva begränsning av databehandling om ett av de villkor som anges i artikel 18 i EU:s dataskyddsförordning föreligger, t.ex. om du har lämnat in en invändning mot behandling, för den tid som prövningen tar.

4. Rätt till dataportabilitet (artikel 20 i EU:s dataskyddsförordning):

I vissa fall som anges i detalj i artikel 20 i EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kräva att erhålla personliga data om dig i ett strukturerat, lätttillgängligt och maskinläsbart format eller att överföra dessa data till tredje part.

5. Rätt att göra invändningar (artikel 21 i EU:s dataskyddsförordning):

Om data samlas in enligt artikel 6 stycke 1 lit. f i EU:s dataskyddsförordning (databehandling för skydd av legitima intressen) har du rätt att när som helst invända mot databehandling, av skäl som föreligger på grund av din särskilda situation. Då behandlar vi inte längre dina personliga data, såvida inte det förligger bevisliga tvingande skyddsvärda skäl till behandling som väger tyngre än den berörda personens intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen avser utkrävande, utövande eller försvar av lagstadgade rättigheter.

6. Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndighet (artikel 77 i EU:s dataskyddsförordning):

Du har rätt att enligt artikel 77 i EU:s dataskyddsförordning lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet om du anser att behandlingen av dina personliga data strider mot lagstadgade bestämmelser om dataskydd. Klagomålet kan lämnas in till en tillsynsmyndighet särskilt i det medlemsland där den berörda personen befinner sig, dennes arbetsplats eller där det påstådda intrånget gjordes.

9. Youtube

Youtube Vår webbplats använder YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, för integration av videoklipp, representerade av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dessa YouTube-videos integreras via ett utökat dataskyddsläge, dvs ingen personlig information från Google evalueras när du besöker vår webbplats. Om du klickar på videon skickas din IP-adress till YouTube och YouTube informeras om att du har sett videon. Vi har inget inflytande på eventuell insamling och användning av dina data av YouTube. Du kan hitta mer information i YouTubes sekretesspolicy på https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB&gl=uk 

Om du är inloggad på YouTube kommer denna information också att tillskrivas ditt användarkonto. Om du vill undvika det kan du logga ut från ditt användarkonto innan du tittar på videon.

10. Ansvarig för dataskydd

Om du har frågor om sekretesspolicyn och skydd av personliga data hos CEWE är du välkommen att kontakta:

CEWE Stiftung & Co. KGaA
Datenschutz
Meerweg 30-32
26133 Oldenburg
Tel.: +49 (0)441 404285
(datenschutz@cewe.de)

Elisabeth Mählmann

CEWE Stiftung & Co. KGaA
26133 Oldenburg, 24.05.2018

global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description